KOSZYK JEST
PUSTY

Kocioł ekologiczny czyli jaki?

mar05
Kocioł ekologiczny czyli jaki?

Ekologiczne kotły CO to w ostatnich czasach pojęcie bardzo modne. Pozostaje jednak pytanie, które kotły możemy uznać za ekologiczne. W tym celu musimy przyjąć jakieś kryteria, które urządzenie musi spełnić. Możemy przyjąć dwa podejścia w tej kwestii. Pierwsze z nich to uznanie za ekologiczny kocioł urządzenia spełniającego normy obowiązujące do 2020 roku klasyfikujące piece według pięciu klas. Wówczas za te najbardziej przyjazne środowisku możemy uznać kotły 5 klasy. Drugi wariant to uwzględnienie obowiązującej od 2020 roku normy EcoDesign, która jest zbliżona, ale nieco bardziej rozbudowana w porównaniu do norm obowiązujących wcześniej.

Kotły piątej klasy

Od 2012 roku obowiązuje norma PN-EN 303-5:2012. Zakłada ona podział dopuszczonych do sprzedaży kotłów centralnego ogrzewania w podziale na trzy klasy: 3, 4 i 5. Urządzenia były na jej podstawie klasyfikowane do jednej z trzech grup:

  • kotły klasy trzeciej – kotły tej klasy charakteryzowały się najniższą sprawnością. Zaliczały się do niej głównie kotły podajnikowe. Aby piec został zaklasyfikowany do tej grupy, musiał spełniać wymogi zabrzańskiego Certyfikatu Bezpieczeństwa Ekologicznego;
  • kotły klasy czwartej – do tej grupy należą urządzenia klasy średniej – piece zasypowe z dolnym spalaniem i podajnikowe kotły węglowe;
  • kotły klasy piątej – są to urządzenia najwyższej jakości, o najlepszych parametrach. Zalicza się do nich kotły opalane ekogroszkiem i palletem.

Od 2018 roku wprowadzono zakaz sprzedaży kotłów niższych klas, tj. trzeciej i czwartej. Nowe urządzenia wprowadzane na rynek musiały spełniać wymogi klasy piątej. Takie zaostrzenie wymogów nie było przypadkowe. Piece najwyższej klasy mają dużą przewagę nad urządzeniami poprzednich generacji pod względem szkodliwości dla środowiska. Ich budowa jest bardziej zaawansowana. Posiadają one różnego rodzaju zawirowacze, które poprawiają wymianę ciepła od spalin do wody kotłowej. Kotły 5 klasy w porównaniu do poprzedników klasy 3, emitują także trzy razy mniej szkodliwych pyłów. Porównując sprawność kotłów klasy piątej i trzeciej możemy mówić odpowiednio o ok. 88% i 75%. Z tego względu zakup nowoczesnego kotła opłaci się bardziej niż kotła starszej generacji mimo że jego cena jest dużo wyższa.

Ekologiczne kotły CO według dyrektywy EcoDesign

EcoDesign to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nakładająca na urządzenia grzewcze jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi. Założenia ekoprojektu mają szansę spełnić wyłącznie kotły należące do piątej klasy. Dyrektywa dopuszcza do obrotu wyłącznie najbardziej ekologiczne kotły CO. Zgodnie z jej założeniami kotły i piece muszą spełniać rygorystyczne normy emisyjne nie tylko wówczas, gdy pracują z mocą maksymalną. Ich wydajność musi być na najwyższym poziomie również poza najintensywniejszym sezonem grzewczym, gdy działają na zasadach podtrzymania. Taki zapis gwarantuje, że nasz kocioł będzie przyjazny dla środowiska przez cały rok. Zaletą takich wymogów z punktu widzenia posiadacza jest oszczędność energii nawet na poziomie 25%.
Dyrektywa EcoDesign określa ponadto minimalne wartości sezonowej efektywności energetycznej kotłów. Wartość tego parametru zależy między innymi od sprawności kotła oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby własne, np. na pracę podajnika, sterownika itp. Im wyższa wartość średniej ważonej sprawności przy mocy nominalnej i pomniejszonej, tym lepsza wartość sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania. Wprowadzane do obrotu kotły od 2020 roku muszą posiadać ten parametr na poziomie co najmniej 75% lub 77% w zależności od mocy kotła.
Dyrektywa EcoDesign określa także wartości maksymalnej sezonowej emisji pyłu, organicznych związków gazowych, tlenku węgla oraz tlenków azotu. Ponadto jednym z jej wymogów jest prawidłowe etykietowanie urządzeń. Etykiety zawierające informacje o klasie energetycznej sprzętu znamy już od dawna, warto jednak wspomnieć, że każdy certyfikowany piec czy kocioł musi ją posiadać.
Podsumowując, jeżeli chcemy kupić najbardziej ekologiczny kocioł CO, wybierzmy ten z certyfikatem EcoDesign. Spełnia on bowiem najbardziej restrykcyjne normy ekologiczne.

mar  05

Obsługa techniczna: PPCEfekt

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl